.
.
.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BS NGUYỄN VÕ TRÀ MI

BS NGUYỄN VÕ TRÀ MI

Bác sĩ Dinh Dưỡng – Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI)

Theo dõi Bs Mi tại:

Học vấn và kinh nghiệm

Bs Nguyễn Võ Trà Mi tốt nghiệp BS Y học Dự phòng – Đại học Y Dược Huế, khóa Bồi dưỡng sau đại học về Dinh dưỡng Lâm sàng – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu khoa học

Tạp chí trong nước

  • “Kiến thức, thái độ, thực hành về tự khám vú ở nữ sinh tại một số trường Trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Y học lâm sàng, số 65/2020 
  • “Thực trạng nghiện internet và một số yếu tố liên quan của sinh viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2018”, Tạp chí Y tế Công cộng, số 56/2021
  •  “Nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại một số xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Y dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, tập 11, số 3/2021
  • “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng Telepharmacy trong hành nghề dược tại Thành phố Hồ Chí Minh: Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của dược sĩ”, Tạp chí Y Dược Học số 28, 9/2021
  • “Description of physical activity of type 2 diabetes outpatients at Hue transportation hospital”, Vietnam Journal of Preventive Medicine, Volume 31, Issue 4, 2021

Tạp chí Quốc tế

  • “Pharmacisits’ Perspectives on the Use of Telepharmacy in Response to COVID-19 Pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam”, Journal of Pharmacy Technology, Volume 38, Issue 2, 2022

Quá trình công tác

Đào tạo

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD