Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Tổ chức hành chính
Giới thiệu - TCHC
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (Administrative Organization) Địa chỉ: 407/14 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM Trưởng phòng: Ks Nguyễn Văn Trung SĐT: 070.812.6712 II. CHỨC NĂNG Tổ...
Mẫu chứng nhận
Quyết định số 01/QĐ-NRECI, ngày 15 tháng 09 năm 2022 về việc thành lập phòng tổ chức hành chính.
Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD