.
.
.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân Dinh dưỡng ưu tú 

Đội ngũ nhân sự tại Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI) có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Dinh dưỡng. 

Ban Điều Hành

Phó Viện Trưởng
Viện Trưởng
Phó Viện Trưởng
Viện Trưởng
Phó Viện Trưởng
Phó Viện Trưởng
Dinh Dưỡng Viên
Dinh Dưỡng Viên
Bác Sĩ Dinh Dưỡng
Bác Sĩ Dinh Dưỡng
Hành Chính
Đào Tạo
Bác Sĩ Dinh Dưỡng
Bác Sĩ Dinh Dưỡng
Dinh Dưỡng Viên
Dinh Dưỡng Viên
Hành Chính
Đào Tạo

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng

experience

Giàu kinh nghiệm

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng tại NRECI có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng.
 

Chuyên môn cao

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng tại NRECI tốt nghiệp các trường ĐH Y Dược, ĐH Phạm Ngọc Thạch,… và từng làm việc tại các bệnh viện lớn như BV Hùng Vương, BV Tai Mũi Họng Sài Gòn,…

Giàu kinh nghiệm

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng tại NRECI có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng.
 

Chuyên môn cao

Đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Cử nhân dinh dưỡng tại NRECI tốt nghiệp các trường ĐH Y Dược, ĐH Phạm Ngọc Thạch,… và từng làm việc tại các bệnh viện lớn như BV Hùng Vương, BV Tai Mũi Họng Sài Gòn,…

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD