.
.
.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Hệ Thận - Tiết Niệu
Hệ Thận – Tiết Niệu
Nutritional management in chronic kidney diseases and after transplantation
Chủ biên/tác giả: Bengt Lindholm Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1rDRFugHNPPi4BqzAj39FYU9r3m6HGLhN/view?usp=drive_link
Nutritional support in patients on chronic dialysis
Chủ biên/tác giả: Prof. Noël CANO Human Nutrition Research Center Clermont-Ferrand, France Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1IqWE0vdGW5NcSsa-TC306ivQgTVy50IH/view?usp=drive_link
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR NUTRITION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE: 2019 UPDATE
Chủ biên/tác giả: T. Alp Ikizler, MD Vanderbilt University Medical Center Nashville, TN, USA; Lilian Cuppari, PhD Oswaldo Ramos Foundation-Hrim...
Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị một số bệnh về hệ tiết niệu
Chủ biên/tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên Nhà xuất bản: Bộ Y Tế Mục lục: 1. Protein niệu 2. Protein niệu ở...

Tài liệu Hệ thận – Tiết niệu

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD