.
.
.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

THS. BS ĐẶNG NGỌC HÙNG

THS. BS ĐẶNG NGỌC HÙNG

Viện Trưởng – Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI)

Theo dõi Ths.Bs Hùng tại:  

Học vấn và kinh nghiệm

Đã từng công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Giảng viên thỉnh giảng tổ chức phi chính phủ LIFE, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, Cao đẳng Đại Việt. Tác giả sách “DINH DƯỠNG CÂN BẰNG – ĂN TRONG TỈNH THỨC”, Truyện tranh Dinh dưỡng “HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ DINH DƯỠNG CÙNG GURU”.

Chia sẻ của Ths.Bs Đặng Ngọc Hùng: 

Chơi Video
Chơi Video

Quá trình công tác

Đào tạo

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD